+359 (0) 52 631 500 | office@perinov.com
bclose

Последващо обслужване

При строителството на жилищни сгради и комплекси от затворен тип виждахме все по-нарастващата нужда от последваща поддръжка, затова с времето създадохме отдел, занимаващ се с управлението на построените от нас сгради.

Осигуреното последващо обслужване и управление се наложи като основен фактор при покупката на имоти. За нас едно от предимствата е, че още на етап проектиране и строителство, можем да анализираме и да подберем най-ефективните решения за оптимизиране на последващите експлоатационни разходи.

Клиентите, предпочели жилища с осигурени управление и поддръжка чувстват спокойствие и комфорт, че има кой да се погрижи за всичко необходимо. Нашата цел е да запазим за максимално дълго време стойността на направената инвестиция, затова поддържаме сградите си на необходимото ниво.

Нашите услуги по последващо обслужване включват, но не се ограничават до следното:
• Реконструиране на съществуващи сгради /след изготвяне на съобразения с желанията на клиента конструктивен план от квалифициран конструктор/;
• Цялостно или частично обновяване на интериора, фасадата или прилежащите части на имоти;
• Аварийни и санитарни ремонти;
• Поддръжка на:
→ чистотата на жилищните помещения и прилежащите им части;
→ общите зони за рекреация и зелените площи;
→ изправността на техническите уредби /асансьори, системи за басейни, за достъп до обекта, за ОВК, за осветление, за поливане, за компостиране на отпадъци и др./;
• Съхраняване на документи, представляване пред институции и доставчици на ел. енергия, вода и др. и заплащане на дължимите към тях суми /след предоставяне на пълномощно от собственика на имота/ и др.;