+359 (0) 52 631 500 | office@perinov.com
bclose

Строителни услуги

„Перинов и синове” ЕООД като фирма, специализирала се в проектиране, строителство и инвестиране, се ангажира да действа в интерес на нуждите на клиента с подчертано професионално обслужване и персонално внимание. Ние представяме високо ниво на професионализъм на всеки етап от даден проект – от предварителното изграждане на проект, през строителството до последващото обслужване и продажба.

Нашата цел е отразена в нашето мото: „Това, което трябва да се прави!”. Този подход навлезе в нашата практика и професионална култура и ни води през всеки един проект.

При строителството на сгради се стремим да покажем, че строителния процес води до резултат, който точно отразява целите на нашите клиенти, затова ние започваме всеки проект с кратък и ясен отчет за възможности, предизвикателства, обхват и бюджет. Това ни позволява да удовлетворим желанията на клиентите, като целим проекта да се движи винаги в правилната посока.

Нашият екип от професионалисти, системите и технологиите, с които работим във всички аспекти на строителството, ни помагат да гарантираме гладкото протичане на всеки проект, като се стремим да бъдат изпълнени в срок и бюджет.

Стремим се да разширяваме семейството на нашите български и чуждестранни клиенти при стриктно спазване на установените български и международни строителни стандарти чрез внедряване и използване на усъвършенствани технологии и продукти от доказано качество.

„Перинов и синове” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, трета до пета категория, с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6.

Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008.
Нашите Строителни услуги включват, но не се ограничават до следното:
→ Строителство на жилищни и нежилищни сгради;
→ Строителство на съоръжения;
→ Изграждане на електрически инсталации;
→ Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
→ Покривни работи;
→ Дейности в областта на технически системи за сигурност
→ Полагане на облицовки и настилки
→ Полагане на мазилки
→ Монтаж на дограма и дърводелски работи;
→ Боядисване и стъклопоставяне;
→ Други специализирани и довършителни строителни дейности